Jak prodávat?

Jak se stát prodejcem

Stát se prodejcem je velmi snadné. Pokud máš zájem nabízet svoje kousky na Obyčeji, stačí, když klikneš na políčko "Prodej předmět" (v pravém horním rohu). Následně budeš vyzván k doplnění některých důležitých údajů v tvém profilu, jako je např. fakturační adresa, platební účet apod. Dokud tyto údaje nebudou vyplněny, nebudeš moci předměty vkládat.

Po vyplnění všech potřebných informací vlož předmět určený k prodeji a postupuj v procesu vyplnění důležitých údajů až po vložení tvého kousku do katalogu.  U informací o místnosti, materiálu a barvě je možnost vložit více variant.

 Informace o tvém prodeji (objednávky, fakturace) najdeš v sekci "Můj profil".


Jak správně označit STYL předmětu

Svůj kousek označíš odpovídajícím stylem podle těchto kritérií:

Do kategorie nový nábytek a bytové doplňky se řadí zboží tvořené samotným prodávajícím, které svým charakterem odpovídá tvůrčí rukodělné nebo umělecké práci s vysokou mírou vlastní kreativity autora. Zboží, vyráběné z prefabrikovaných komponentů je možné do této kategorie zařadit pouze tehdy, pokud na jeho finální podobě má převážný podíl vlastní kreativita autora.

Do kategorie recyklovaný nábytek a bytové doplňky se řadí použité zboží, do kterého autor vnesl kreativní činností vlastní invenci. O tom, že nábytek a doplňky jsou již použité a kreativně pozměněné musí být vyrozuměn potenciální kupující z popisu zboží, není dostatečné pouhé zařazení do této kategorie.

Do kategorie restaurovaný nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, kterému je navráceno jeho původní určení a vzhled, zboží obnovené, opravené a opět nabídnuté k dalšímu používání. Zboží musí být jak originální, tak i opravené nebo renovované (do původního stavu, nesmí být změněn vzhled či charakter zboží).

Do kategorie repasovaný nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, které je opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží (např. potisky, jiné nepůvodní části, jiné použití apod.).

Do kategorie retro nábytek a bytové doplňky se řadí zboží, které se už nevyrábí a je vyrobeno mezi lety 1900 - 1990. Toto zboží nemusí být ručně vyráběno. Zboží musí být jak originální, tak i nepoškozené s nízkou mírou opotřebení (nesmí být změněn vzhled či charakter zboží).

Do kategorie starožitný nábytek a bytové doplňky se řadí zboží s umělecko-historickou hodnotou, které se už delší dobu nevyrábí, je tedy poměrně vzácné a je vyrobeno před rokem 1900. Toto zboží nemusí být ručně vyráběno. Zboží musí být jak originální, tak i nepoškozené s nízkou mírou opotřebení (nesmí být změněn vzhled či charakter zboží).

Do kategorie industriální nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, které vzniká převážně použitím starých kovových součástí z bývalých továrních nebo zemědělských strojů a je inspirován architektonickými prvky průmyslových a dopravních staveb. Jde o hrubě opracovaný nábytek využívající materiály jako cihla, dřevo, kov a beton.

Do kategorie nábytek a bytové doplňky určené k renovaci se řadí takové zboží, které je výrazně opotřebené nebo poškozené, určené k další kreativní činnosti a je tedy základem k dalším rukodělným pracím. Zboží určené k prodeji musí být vyrobeno před rokem 1990.

Zboží, které nesplňuje podmínky zařazení do konkrétní kategorie, bude přeřazeno administrátory Obyčeje do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny kategorie zařadit zpět do prodeje.


Popis předmětu

Popis předmětu je samozřejmostí, poukazuje nejen na důvěryhodnost furnitiéra. Je dobré se nad popisem vlastních kousků zamyslet a věnovat jim dostatečnou péči. Nakupující určitě ocení dostatek informací, které mu pomohou při výběru. Doporučujeme ti psát popisy stručné, ale věcné. Užitečná informace v popisu předmětu je například velikost, hmotnost, povrchová úprava nebo různé ozvláštňující prvky.

Veškeré informace o svém vystaveném kousku můžeš kdykoli měnit, včetně prodejní ceny.

Do popisu výrobku je zakázáno vkládat jakékoliv osobní údaje (www, e-mail apod.).


Fotografie

Fotografie na Obyčeji musí být autorské a musí zcela odpovídat tebou nabízenému kousku. Na Obyčej jdou umístit pouze fotografie ve formátu JPG a v rozlišení alespoň 800x455px. Kvalitní fotky jsou pro úspěšný prodej velmi důležité. Pokud chceš, aby tvoje fotografie zaujala, věnuj jejímu pořízení dostatečnou pozornost. Doporučujeme vyfotit předmět kvalitním fotoaparátem, nejlépe na jednobarevném podkladě. Při focení dbej na dobré světlo.

Pokud je vložená fotografie velmi rozmazaná nebo nekvalitní, může se stát, že ti předmět stáhneme z katalogu do doby, než vložíš fotografie nové, kvalitní.

Za fotografie, které neodpovídají skutečné podobě předmětu, je plně zodpovědný prodejce.


Výroba na objednávku

U každého vystaveného kousku je možné kontaktovat prodávajícího, kliknutím na ikonku obálky. Tímto způsobem může zákazník požádat o výrobu předmětu "na zakázku", např. bude poptávat jinou barvu. Jakmile se s nakupujícím na zakázce dohodneš, vystav tento předmět k prodeji s přesným popisem a plnou cenou. Jako fotografii můžeš použít nějaké tvoje podobné předměty, tuto skutečnost však musíš uvést v popisu. Pak už jen vyzveš uživatele k nákupu.

Pokud chceš nabízet předměty, které jsi v přijatelném čase schopen vyrobit, stačí, když vystavíš původní obrázek tohoto kousku a poté uvedeš v popisu termín dodání (např. 3 týdny). Termín dodání je však pro tebe závazný (je součástí kupní smlouvy).


Poštovné

Poštovné se vyplňuje pro každý vystavený předmět zvlášť a to vyplněním políčka poštovného při vkládaní nového kousku do katalogu. Výši poštovného je možné zpětně měnit a to úpravou předmětu. Pokud svůj kousek předáš osobně, poštovné si nenárokuješ.


Hodnocení

Jakmile zboží dorazí nebo si jej osobně předáte, nezapomeň nakupujícího ohodnotit. Možnost ohodnotit prodej najdeš v sekci "Hodnocení" ―> "Ohodnoť". Vyber nakupujícího, kterého chceš ohodnotit, klikni na druh hodnocení (pozitivní či negativní) a napiš text svého hodnocení. Pomůžeš tak ostatním prodávajícím.


Provize

Na serveru Obycej.cz můžeš vystavit předmět zcela zdarma, provize za zprostředkování prodeje vzniká až ve chvíli potvrzení objednávky. Výše provize činí 8 % z prodejní ceny (bez poštovného).

Provize za zprostředkování prodeje je účtována jednou měsíčně na základě smluvního vztahu mezi provozovatelem serveru Obyčej a prodávajícím. Splatnost provize je vždy 15 dní od data vystavení faktury. V případě porušení platební kázně se vystavuješ riziku trvalého zrušení účtu na Obyčeji. Faktury za zprostředkování prodeje jsou dostupné k vytištění v sekci "Přehled faktur". Platby prováděj vždy na základě údajů na fakturách, vždy uváděj variabilní symbol. Platby provizí za prodané předměty přijímáme na náš bankovní účet.

Prodejci, kteří řádně a včas nebudou hradit provize z prodeje nebo se budou snažit obcházet povinnost platby provize (například prodejem mimo Obyčej), budou trvale vyloučeni ze systému a ztráta může být vymáhána.